Kan kunst de wereld redden?

Misschien niet. Wat kunst in elk geval wel doet, is een klimaat scheppen om op een specifieke manier naar zichzelf en naar de wereld te kijken.

Wie daarenboven, zoals Annie en Claude hebben gedaan, bewust de stap zet van kunstminnaar naar kunstbeoefenaar, creëert voor zichzelf een ruimere context om een diepgaand gesprek aan te gaan met de dingen rondom hem, met plaatsen, de feiten met zichzelf.

Van bij het begin hebben Annie en Claude ervoor gekozen om hun kunstbeoefening te ondersteunen en uit te bouwen via een gestructureerde opleiding in het DKO, het Deeltijds Kunst Onderwijs, aan de Academie voor Beeldende Kunst te Mortsel.

Wie ooit voor een leeg doek stond, een leeg blad ter hand nam en wat verf en penselen, wie ooit ruwe steen of een blok hout op de sokkel plaatste, met enkele beitels en een hamer in de hand, weet dat het ontstaansproces van een kunstwerk een erg lange, vaak moeilijke, maar altijd even intrigerende weg is. Vooral als men kritisch staat tegenover zichzelf en zijn verhaal eerlijk en oprecht aan de toeschouwer wilt vertellen.

Bob Stikkers
Oud-directeur ABK Mortsel

img_home
en nl